Imprezy okoliczno?ciowe

 

Studniówki

Sto dni do matury to nie powód do stresu, lecz czas na dobr? zabaw?. Mo?na bawi? si? w ka?dych warunkach , ale tego typu impreza wymaga odpowiedniego wystroju. Dawniej m?odzie? samodzielnie ubiera?a sal? w wybranym i konkretnym stylu, u?ywaj?c kolorowych bibu?, farb itp.. Dzisiaj, w czasach po?piechu i ró?norodno?ci gustów zleca si? t? prac? firmie, która zna panuj?ce trendy w dekoratorstwie i zastosuje nowocze?niejsze metody wystroju i odpowiednie materia?y.

Proponujemy:

 • Napisy z balonów ( ( tak?e ?wiec?ce ),
 • Girlandy / ?a?cuchy balonowe,
 • Kule, stroiki ( tak?e ?wiec?ce ),
 • ?uki helowe,
 • Balony 1 metrowe,
 • Pod?wietlenie LED sufitu, sto?u, balkonu, por?czy,
 • Dekoracje materia?owe,
 • Kompozycje florystyczne

 

Imprezy Firmowe

Praca uszlachetnia. Imprezy dla pracowników daj? poczucie przynale?no?ci do firmy, a co za tym idzie odpowiedzialno?ci za ni?.

Bardzo wa?nym elementem dla dobrej zabawy jest oprawa imprezy.
Ciekawe, niepowtarzalne kompozycje balonowe w formie tradycyjnych girland, stroików , a tak?e wyj?tkowych motywów, figur itp., na pewno pozostan? w pami?ci.

Proponujemy:

 • Logo firmy, napisy
 • Girlandy kwiatowe i balonowe
 • Stroiki balonowe
 • Opraw? florystyczn?
 • Dekoracje ?wietlne
 • Widowiskowe niespodzianki 

 

Imprezy karnawa?owe

Nie ma to jak dobra zabawa. Ka?da wymaga jednak odpowiedniej oprawy. Andrzejki, sylwester , karnawa?owy bal, kinderbal, festyn czy halloween s? wyj?tkowymi imprezami, a ka?da warta zapami?tania na d?u?ej. Na takich imprezach najlepiej sprawdzaj? si? dekoracje balonowe.

Proponujemy:

 • Girlandy / ?a?cuchy balonowe, 
 • ?uki i bramy balonowe,
 • Du?e 1 m balony ( tak?e ?wiec?ce ),
 • Du?e stroiki balonowe ( tak?e ?wiec?ce ),
 • Mega Prezent ( z 100 szt. balonami wype?nione helem ),
 • Napisy balonowe ( tak?e ?wiec?ce ),
 • Balon wybuchowy 1m z zap?onem ( w ?rodku 100 ma?ych baloników lub p?atki ró? ),
 • Motywy np. bajkowe z balonów ( ma?e i du?e ),
 • balony wype?nione HELEM.

 

 

Je?li chcesz skorzysta? z naszych us?ug skontaktuj si? z nami. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nasza strona używa plików cookie tylko w celu zapewnienia funkcjonalności takich narzędzi jak system Joomla i dodatkowe moduły i komponenty tego systemu.

Na stronie mogą znajdować się takie narzędzia jak Google Analistic, czy Api Google Map mogące także korzystać z plików cookie.

Nasza strona nie gromadzi żadnych innych informacji, a tym bardziej nie udostępnia ich innym podmiotą.